Rzeczpospolita Polska BIP Świnoujście
"Gdy tylko człowiek staje się w czymś mistrzem, winien zostać uczniem w czymś innym."
-- Gerhart Hauptmann
 
 

Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej

9 i 12 lutego w hali odbyły się spotkania  dzieci i młodzieży z naszej szkoły z przedstawicielami Straży Pożarnej. Tematyka pierwszej prezentacji dotyczyła zagadnienia zatrucia czadem, omówiono w niej okoliczności pojawienia się czadu w pomieszczeniach, typowe objawy zatrucia i sposoby zabezpieczenia się przed tym zagrożeniem.

Kolejna prezentacja poświęcona była zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego zachowania się na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Omówiono w niej typowe sytuacje, które mogą prowadzić do załamania się lodu oraz sposoby właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Na zakończenie spotkania pracownicy Straży Pożarnej omówili i pokazali na fantomie procedurę resuscytacji osób dorosłych i dzieci.

Realizacja: StudioPestka