Rzeczpospolita Polska BIP Świnoujście
"Gdy tylko człowiek staje się w czymś mistrzem, winien zostać uczniem w czymś innym."
-- Gerhart Hauptmann
 
 

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa  nr 2  rozpoczęła rok szkolny  01.01.48 roku w budynku dawnej szkoły niemieckiej, mieszczącej się  przy ulicy Barlickiego w dzielnicy  Warszów. Pierwszym jej organizatorem była Helena Bińkowska. Placówka posiadała jedną izbę, dwa oddziały i uczęszczało do niej 28 uczniów. Jako placówka niepełna przynależna była do rejonu pełnej szkoły zbiorczej przy ulicy Piastowskiej, której dyrektorem była Maria Śliwińska. Szkoła Podstawowa nr 2 należała do tzw. „jednoklasówki” tzn. realizowała program 4 klas przez jednego nauczyciela.

W latach 1951/52 budynek szkoły rozebrano w związku z planowaną budową linii kolejowej. W roku 1952/53 szkoła uzyskała drugiego nauczyciela  i przeniesiono ją do budynku przy ulicy M. Buczka, odbudowanego ze zniszczeń przez PPD i UR „Odra”. Przedsiębiorstwo to przekazało część budynku na potrzeby szkoły. W latach 1953/54 placówka ta była już szkołą siedmioklasową z pięcioma nauczycielami. W 1959 roku wobec gwałtownego rozwoju szkoły  wydzielone przez PPD i UR „Odra” pomieszczenia w budynku hotelu robotniczego były już niewystarczające. Dzieci z klas szóstych i siódmych z powodu braku izb lekcyjnych musiały dojeżdżać do Międzyzdrojów. Wskaźnik zmianowości wynosił wtedy 2,3 przy dopuszczalnym 1,5, więc trzeba zaznaczyć, że nauka odbywała się  w bardzo trudnych warunkach. Trudności te narastały z roku na rok, toteż  podniesiono wówczas problem konieczności budowy nowej szkoły.

W 1963 r. rozpoczęto jej budowę, a oddano do użytku w 1965 r. Koszt budowy Szkoły Pomnika Tysiąclecia wyniósł 5.628.000 zł. 20.12.1972 r. nadano placówce imię mjr Henryka Sucharskiego.

1 września 1999 r. nastąpiło przekształcenie placówki w Zespół Szkół Publicznych nr 3, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Publiczne nr 3. Wrzesień 2002 r. przynosi szkole kolejną zmianę: powraca ona do dawnej nazwy,  ponieważ Gimnazjum Publiczne nr 3 otrzymało własny obiekt.

W skład organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 2  wchodzi również filia mieszcząca się w dzielnicy Karsibór, a przyłączona do szkoły w latach 70 – tych. Odbywają się w niej zajęcia zintegrowane, podzielone na trzy oddziały.

Obecnie placówka zajmuje dwupiętrowy budynek. Posiada 16 oddziałów i 16 sal. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli, a do szkoły uczęszcza 273 uczniów. Szkoła posiada nowoczesną  salę gimnastyczną, pracownię komputerową wyposażoną w 12 komputerów, stałe łącze z Internetem, bibliotekę multimedialną, czytelnię, świetlicę oraz punkt wydawania posiłków.

Ofertę edukacyjną wynikającą z realizacji obowiązkowego programu dydaktyczno – wychowawczego grono nauczycielskie stara się poszerzyć o dodatkowe zajęcia, które mają na uwadze tworzenie dobrego klimatu w relacjach szkoła – środowisko, aktywizację dzieci, zagospodarowanie czasu wolnego i objęcie opieką wychowanków z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Dodatkowa oferta edukacyjna szkoły to: Szkolne Koło Sportowe, redagowanie gazetki szkolnej „Szkolne Echo”, zajęcia wyrównawcze, zajęcia reedukacyjne, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, koło języka angielskiego, koło matematyczno-informatyczne. W szkole działa również LOP, zespół wokalny „Kryształki” oraz zespół instrumentalny „Mandole”.

W ciągu roku szkolnego organizowane są różnorodne konkursy i  imprezy  jak np.: Dzień Patrona, Andrzejki , Mikołajki, Walentynki,  bale karnawałowe, Dzień Sportu, Dzień Samorządności, koncerty noworoczne, z których dochód jest przeznaczany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz inne związane ze świętami wyznaczonymi przez kalendarz.

Szkoła aktywnie współpracuje z Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym, TPD, Schroniskiem dla zwierząt, Nadleśnictwem w Karsiborze, MOPR-em, PCK. Pozyskała również sponsorów w osobach właścicieli sklepów spożywczych, którzy wspierają finansowo i materialnie organizowanie imprez, fundują nagrody, pomagają w zorganizowaniu paczek na święta.

Realizacja: StudioPestka