Rzeczpospolita Polska BIP Świnoujście
"Gdy tylko człowiek staje się w czymś mistrzem, winien zostać uczniem w czymś innym."
-- Gerhart Hauptmann
 
 

Informacje Administratora Danych

Świnoujście, 25.05.2018 r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

            Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016, poz. 922 ) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Świnoujściu, przy ul. Białoruskiej 2 , który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych  i statutowych.

Inspektorem danych osobowych jest pani Dorota Wiśniewska.

Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

tel. 913215232, email: sekretariat@sp2.swi.pl

                                                                                              Administrator danych osobowych

 

Świnoujście, 02.01-2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Świnoujściu, przy ul. Białoruskiej 2, informuje że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Realizacja: StudioPestka